Microcom

Microcom empresa fundada el 2003 amb l’objectiu de proporcionar solucions per telecontrol i telemetria emprant les xarxes de telefonia mòbil GSM com a mitjà de comunicació. Aquesta marcada especialització en el telecontrol GSM permet oferir un ampli ventall de solucions en aquest sector cobrint des de les aplicacions més sensibles al cost als sistemes més complexos amb una alta competitivitat.

www.microcom.es

Similar Posts