IDAEA-CSIC

L’IDAEA té com a objectiu l’estudi dels canvis naturals i antropogènics que ocorren en els ecosistemes mitjançant tècniques químiques i geoquímiques, fonamentalment aquells que suposen increments de toxicitat en organismes i humans. Disposa del Laboratori de Dioxines de major trajectòria professional d’Espanya i d’un parc instrumental en cromatografia i espectrometria de masses que el situen en una posició de lideratge a nivell europeu.

idaea.csic.es

Similar Posts