ICRA

Institut d’investigació especialitzat en el cicle integral del aigua, en matèria de recursos hídrics, qualitat del aigua, en el sentit més ampli de la paraula, (química, microbiologia, ecològica, etc.) i tecnologies del tractament i d’avaluació  i la transferència d’aquest coneixement a la societat i al teixit empresarial i industrial.

http://www.icra.cat/

Similar Posts