|

Universitat Politècnica de Catalunya – UPC

La UPC és la universitat pública de la recerca i l’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, la ciència i la tecnologia. Entre les activitats de recerca de la UPC  destaquen aquelles relacionades amb la Tecnologia de l’aiguai particularment les del grup ENMA. ENMA és un dels grups de recerca d’INTEXTER. L’institut està reconegut com a centre de desenvolupament TECNIO de l’Agència per a la Competitivitat de les Empreses de la Generalitat de Catalunya.
El grup de recerca ENMA es va constituir l’any 1977, quan la societat, els investigadors i les autoritats van començar a prendre consciència de la necessitat de tractar les aigües residuals i millorar la qualitat dels rius i el medi ambient en general. Inicialment, es tractava d’un grup de 3 investigadors centrats en el tractament d’aigües residuals tèxtils. Pocs anys després (1982), a causa de la crisi del sector tèxtil, l’activitat del grup es va expandir a tot tipus d’aigües residuals industrials. Des de l’any 2004, ENMA està reconeguda com a grup de recerca consolidat. Actualment, el grup compta amb 6 investigadors a temps complet i els camps de recerca s’han ampliat. La recerca del grup es subdivideix en 5 línies interconnectades amb l’objectiu comú de contribuir a la recerca de solucions tecnològiques que promoguin l’economia circular i que siguin aplicables a diversos sectors industrials i socials alhora que contribueixin a assolir diferents objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Les principals línies d’investigació se centren en: 1. Gestió de projectes, 2. Gestió de l’aigua industrial, 3. Gestió de residus, 4. Gestió energètica industrial i residencial i 5. Detecció, anàlisi i tractament de contaminants emergents. Tots tenen, com a motor principal, l’economia circular. L’anàlisi del cicle de vida ambiental i social (eLCA i sLCA) i també del cicle de vida econòmic (LCC) s’utilitza com a eina per a la presa de decisions entre diferents solucions o alternatives tecnològiques i per avaluar la sostenibilitat dels projectes. La línia de recerca en gestió de l’aigua a la indústria és una de les línies on el grup té més experiència.

www.upc.edu

Similar Posts