Centre Tecnològic BETA (UVic-UCC)

El CT BETA forma part de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). La seva missió és el desenvolupament tecnològic i la millora de la competitivitat de les societats rurals.

Línies de treball:

TECNOLOGIES AMBIENTALS I BIOECONOMIA CIRCULAR: Inclou tecnologies com la digestió anaeròbia, compostatge, tecnologies de membranes, etc. També inclou processos innovadors com la crioconcentració, el bioassecat o la fermentació en estat sòlid.

ECOLOGIA APLICADA I CANVI GLOBAL: promou l’estudi dels ecosistemes, avaluant la seva resposta i resiliència a diferents impactes.

GESTIÓ DEL SÒL I NUTRIENTS: aborda la gestió adequada dels sòls i la fertilització, fomentant l’economia circular rural.

COMPTABILITAT I OPTIMITZACIÓ DE SOSTENIBILITAT: quantifica la dimensió ambiental, econòmica i social de la sostenibilitat, desenvolupant eines i metodologies.

www.betatechcenter.com

Similar Posts