Institut Químic de Sarrià (IQS)

L’Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada (IQS) és un dels membres fundadors de la Universitat Ramon Llull, de llarga tradició, prestigi científic i industrial amb la missió de contribuir amb la ciència i la tecnologia per al progrés econòmic i social del nostre entorn. IQS està configurat per la School of Engineering i la School of Management i compta amb una sòlida trajectòria en recerca aplicada i fonamental i desenvolupament tecnològic. L’IQS participa en nombroses projectes finançats per agències públiques i privades, ja sigui individualment o en consorcis amb altres universitats, centres de recerca i el sector indústria. A més, l’IQS compta amb departaments i divisions per a donar suport a l’emprenedoria, transferència de tecnologia i formació contínua.

www.iqs.edu

Similar Posts