Genocov UAB

GENOCOV és un grup de recerca de referència de la Universitat Autònoma de Barcelona, que investiga des de 1990 els processos biològics per al tractament d’aigües urbanes i industrials i efluents gasosos, amb especial èmfasi en la recuperació de recursos, modelització i control de sistemes biològics complexos. GENOCOV ha liderat nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals i de col·laboració amb empreses.

www.genocov.com

Similar Posts