Leitat

Centre Tecnològic especialitzat en tecnologies pel tractament i reutilització d’aigües d’origen divers, d’escala laboratori a nivell pilot: filtració per membranes (generació de membranes funcionals), processos electroquímics i Processos Avançats d’Oxidació (PAOs), nanotecnologia, processos biològics, nexe aigua-energia i recuperació de substancies d’alt valor afegit.

www.leitat.org

Similar Posts