EURECAT

En el camp de l’aigua, Eurecat aplica els conceptes de sostenibilitat i economia circular al desenvolupament de noves tecnologies per a la millora del cicle integral de l’aigua, contribuint a augmentar la competitivitat del teixit empresarial, al mateix temps que aporta beneficis al conjunt de la societat. Disposa de laboratoris i plantes pilot, equipament científic i centres de processament de dades que permeten afrontar els reptes presents i de futur de la gestió de l’aigua, els que configuren les principals línies d’R+D+i:

 •  Tractament, regeneració i reutilització d’aigua.
 •  Recuperació de components valuosos de l’aigua (nutrients, metalls i biomolècules).
 •  Potabilització i distribució.
 •  Nexe aigua-energia, amb especial èmfasi en la producció d’energia acoplada al tractament de l’aigua.
 •  Descontaminació d’aigües subterrànies (nitrats, hidrocarburs, compostos organoclorats i metalls).
 •  Anàlisi quantitatiu de risc per a la salut humana.
 •  Anàlisi de cicle de vida i de costos en gestió de l’aigua.
 •  Anàlisi química i microbiològica avançats.
 •  Disseny, desenvolupament i desplegament de plataformes i eines intel•ligents.
 •  Sistemes de Suport a la Decisió.
 •  Intel·ligència artificial aplicada, algoritmes d’optimització, web semàntica i dades enllaçades.
 •  Analítica descriptiva, predictiva i prescriptiva.
 •  Sistemes d’interoperabilitat i intercanvi d’informació basats en estàndards oberts del domini del aigua.
 •  Eines de simulació.
 •  Aplicacions Mòbils.

www.eurecat.org

Similar Posts