|

Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de la planificació i la gestió de l’aigua d’acord amb els principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua.

Creada l’any 2000, l’ACA impulsa el seu pla d’acció per garantir, ara i en el futur, l’abastament, la disponibilitat d’aigua i la seva qualitat en origen (aigües subterrànies i superficials). Aquest pla d’acció també impulsa el sanejament de les aigües residuals i la protecció i conservació de les masses d’aigua i dels ecosistemes associats.

Pàgina web: http://aca.gencat.cat/ca/inici/

Similar Posts