Es porta a terme la kick off meeting del projecte europeu WatEnerWine

Els passats dies 20 i 21 de juny es va celebrar a Vilafranca del Penedès la Kick Off Meeting del projecte europeu “Aigua i energia en el sector del vi: transició cap a una indústria sostenible, eficient i resilient”, conegut per l’acrònim WatEnerWine. Els membres del consorci pertanyen a les tres principals comarques vitivinícoles d’Europa: Catalunya, Itàlia i França. El clúster del vi de Catalunya, INNOVI, actua com a coordinador, amb la col·laboració del centre tecnològic Eurecat, Clust-er Agrifood, Vinidea, Institut Français de la Vigne et du Vin, INNO’VIN i el Catalan Water Partnership.

L’objectiu principal de WatEnerWine és desenvolupar una iniciativa europea per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua i l’energia, fomentant l’ús de fonts d’energia renovable en la indústria del vi. Les activitats previstes inclouen:

  1. Creació d’una xarxa de contactes: Es pretén treballar de manera col·laborativa (clústers, organitzacions de suport a les empreses – BSOs, centres de recerca i PIMES) per millorar la sostenibilitat i competitivitat de les PIMES europees, desenvolupant una agenda estratègica comuna pels propers 10 anys i col·laborant amb iniciatives ja existents.
  2. Millora de les estructures i capacitats dels clústers i altres organitzacions de suport a les empreses europees: Es crearà el Green Transition Centers and Advisors per donar suport a les PIMES en la seva transició cap a la sostenibilitat.
  3. Millora de l’eficiència i gestió de l’aigua i l’energia dels cellers: Es promourà l’adopció de noves tecnologies per impulsar la sostenibilitat en el sector a través de grups de treballs temàtics.  
  4. Creació de recursos de transferència de coneixement: Incloent una guia de bones pràctiques o altres catàlegs d’Innovació.
  5. Involucrar les organitzacions en iniciatives sostenibles a nivell europeu: Es duran a terme esdeveniments i activitats de disseminació per promoure la sostenibilitat en la indústria del vi.

Durant la reunió inaugural, els membres del consorci es van presentar i es van discutir dos dels paquets de treball del projecte. El segon dia es van presentar la resta de paquets de treball i es va planificar la programació de futures reunions i activitats del projecte.

En resum, aquests dos dies de reunió han estat fonamentals per al consorci, ja que han permès posar en comú els objectius del projecte, establir les bases per al seu seguiment i planificar les pròximes trobades. WatEnerWine es posiciona com una iniciativa clau per fomentar una cadena de valor més sostenible en la indústria vitivinícola europea

Similar Posts