Investigació de models predictius per a la monitorització de contaminants atmosfèrics i estratègies de minimització en sistemes de sanejament: AtmosphAIr 2.0

  • El projecte AtmosphAIr2.0 pretén investigar en detall el procés de generació de gasos odorífers i d’efecte hivernacle de les EDARs i millorar-ne la predicció mitjançant eines d’Intel·ligència Artificial
  • El projecte és la continuació d’un projecte anterior, AtmosphAIr, que havia obtingut resultats preliminars prometedors tan en la detecció com la predicció de la formació de gasos odorífers i d’efecte hivernacle

Aquest projecte, segona fase del projecte precursor AtmosphAIr, busca ampliar el coneixement sobre els patrons i causes de formació de gasos d’efecte hivernacle i odorífers en infraestructures de tractament d’aigua, així com millorar en la predicció de com i perquè es formen per mitjà d’eines d’intel·ligència artificial desenvolupades a la primera fase.

A partir dels resultats de la fase anterior del projecte i utilitzant noves sèries temporals de dades, el projecte permetrà desenvolupar una futura plataforma digital per anticipar i prevenir la generació i dispersió de gasos odorífers i/o causants d’efecte hivernacle. L’objectiu final del projecte és, doncs, el de dotar a les entitats gestores d’EDARs d’eines de control per optimitzar l’operativa de la planta i minimitzar l’impacte ambiental.

El projecte es desenvolupa a les EDARs de Torredembarra (Tarragona) i de Montornès del Vallès (Barcelona), i a les seves xarxes de sanejament associades. Està promogut per les empreses AERIS, BGEO, SPIN, DAM i SORIGUÉ i coordinat pel CWP. És un projecte cofinançat pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) en la convocatòria d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) del 2023 en el marc dels ajuts Next Generation i el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Codi del projecte AEI-010500-2023-33

Similar Posts