GRAN ÈXIT DE LES ENTITATS CATALANES A HORIZON 2020

Els resultats de la participació catalana a Horizon 2020 han estat tot un succés:

  • 762 milions d’euros en subvencions per finançar activitats de recerca i innovació dins de Catalunya (el 28% del total obtingut a Espanya (6.114 milions d’euros)).
  • Espanya 1ª posició en Aigua i en Economia Circular (19,5 i 17,1% UE-28). Destacant entre les 10 entitats amb major retorn EurecatAqualiaUPC i la UAB.

Un cop comptabilitzats els resultats de les darreres convocatòries de propostes d’Horizon 2020 (H2020) que s’han adjudicat el 2021, la subvenció total aconseguida per les entitats catalanes ascendeix a 1.762 milions d’euros (617 empreses, 87% PIME), per la participació a 3.206 activitats de I+D+I, de les quals, 1.395 estan coordinades.

El paper que juga Catalunya al Programa Marc ha estat reforçat gràcies als excel·lents resultats obtinguts.

Catalunya també és capdavantera en les temàtiques:

  • Acció pel Clima, medi ambient i matèries primeres
  • Tecnologies futures i emergent
  • Innovació a les PIME
  • Infraestructures de recerca

Els socis del CWP han tingut un paper decisiu en el posicionament català. La  Fundació Eurecat i l’Acondicionamiento Tarrasense-LEITAT es situen en segona i tercera posició com a Centres Tecnològics més destacats pel retorn en H2020.

També destaquen la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. L’empresa Aqualia, també entra dins del llistat d’una de les 20 empreses més destacades a Espanya pel retorn en H2020.

Espanya s’ha posicionat com el quart país que més subvenció ha obtingut, amb una taxa de retorn del 10,4% UE-28, darrere d’Alemanya, el Regne Unit i França, superant àmpliament les metes aconseguides al VII Programa Marc, i els objectius que s’havien fixat per a H2020 (9,5% UE-28).

Dins del sector de Clima, Medi Ambient i Primeres matèries, la subvenció obtinguda per Espanya és de 341,7M€ i es situa en 1ª posició en Aigua i en Economia Circular (19,5 i 17,1% UE-28). Dins del sector de l’aigua destaquen entre les 10 entitats amb major retorn Eurecat, Aqualia, UPC i la UAB.

Similar Posts