PRESENTACIÓ DEL PROJECTE GALATEA ALS ASSOCIATS DEL CWP

El darrer 17 de novembre es van presentar les oportunitats de finançament pels socis en el projecte Galatea de ports i vaixells sostenibles i smarts. GALATEA és un projecte en el qual hi particia el CWP i finançat per la convocatòria europea H2020 INNOSUP. El seu objectiu és facilitar a les PIMES la comercialització de les seves tecnologies vers stakeholders i actors rellevants00 del sector de la indústria marítima, classificats en 4 grans blocs (vaixells, ports, drassanes i vigilància marítima). En la sessió es van presentar les línies d’activitat, oportunitats i esquema de finançament del projecte, i com les empresa podent presentar-s’hi.

Similar Posts