COMISSIÓ D’INTERNACIONALITZACIÓ DEL CWP

El darrer 14 de desembre es va dur a terme la Comissió d’internacionalització del CWP amb la participació d’una quinzena d’entitats associades al clúster. A la sessió es van valorar pròximes activitats d’internacionalització, es va presentar la renovació de l’acord amb The Water Council per tres anys més i la planificació de col·laborar amb altres clústers de l’aigua d’altres països d’interès. Seguidament es van presentar alguns dels projectes europeus en els quals participa el CWP que tenen finançament per a les entitats poder-se internacionalitzar, com per exemple, el Welliance , el GSSC i l’AEWEN. També es van presentar les futures missions i participació a fires com IFATSIWW i WEFTEC per aquest 2022.

Similar Posts