SMARTH2OTEL 2.0 afronta la seva segona fase per aportar solucions innovadores i digitals als reptes a la gestió de l’aigua i l’energia en establiments turístics

  • SMARTH2OTEL 2.0 permetrà la integració de sensors i control de sistemes diversos d’aigua i energia unificant-los en una plataforma cloud única.
  • El projecte coordinat pel Catalan Water Partnership, compta amb la participació de Leitat, AERIS Tecnologías Ambientales, LENTE Ingenieros, Ulbios, Nexmachina i el clúster GAIA.

El projecte SMARTH2OTEL en el conjunt de les seves tres fases, pretén estudiar i desenvolupar solucions digitals i innovadores per a la gestió eficient i sostenible del cicle d’aigua en establiments turístics. L’actual fase 2 del projecte, SMARTH2OTEL 2.0, busca la consolidació de les dades de les solucions tecnològiques experimentals investigades en la primera fase i integrar els principals sistemes d’aigua i energia en una plataforma Cloud pilot de control i ajuda a la presa de decisions. Per això, durant els propers mesos, 7 entitats de Catalunya i el País Basc col·laboraran per donar resposta als principals reptes de gestió de l’aigua i energia del sector turístic.

La primera fase del projecte, dut a terme amb èxit entre els mesos d’agost del 2022 i abril del 2023, va permetre establir les bases de les tecnologies estudiades i complementar el model amb solucions de digitalització per assegurar la sostenibilitat i monitorització del conjunt. Aquesta segona fase té com a objectiu consolidar la recerca de la fase anterior per, posteriorment, desenvolupar i implementar les solucions innovadores i digitals per a la gestió eficient del cicle de l’ aigua en establiments turístics models, promovent l’economia circular a partir de la reutilització d’aigua i recuperació o generació d’ energia renovable.

Les entitats participants del projecte subratllen en aquest sentit la importància de “plantejar un projecte que compti amb una visió holística de la gestió del cicle de l’aigua i energètic d’un establiment turístic”, abordant els següents reptes principals de gestió hídrica i energètica que enfronta aquest sector:

  • Garantir la qualitat de l’aigua en els processos d’una instal·lació turística, especialment les relacionades amb la salut humana, com és la legionel·la.
  • Minimitzar l’impacte ambiental de les aigües efluents d’aquests establiments promovent solucions innovadores i avançades (AnMBR, Electrowetland+Mur vertical i mètodes de desinfecció avançada) que afavoreixin la reutilització i l’economia circular.
  • Generar energia a partir dels processos de depuració de l’aigua o altres fonts renovables augmentant l’eficiència de la gestió del cicle aigua-energia utilitzant sistemes intel·ligents.
  • Digitalitzar la gestió dels subsistemes d’aigua-energia dels establiments turístics per al monitoratge i control intel·ligent dels recursos hídrics i energètics en el sector turístic.

Similar Posts