JORDI CROS, PRESIDENT DEL CWP, PARTICIPA EN EL 2ND WORLD WATER CLUSTER LEADERS FORUM 2021

El darrer 30 de novembre Jordi Cros, President del Catalan Water Partnership va participar en el 2n World Water Cluster Leaders Forum 2021 organitzat pel Korean Water Partnership . Jordi Cros va intervenir com a ponent en la taula rodona sobre la transformació digital de l’aigua.

El moderador Jinyoung Jeong, Professor de la Youngnam University va moderar la taula rodona que va girar entorn de les 3 principals preguntes: “El criteri de big data i IA és realment millor que el criteri humà?” “Quin és l’abast de l’intercanvi de grans dades i les mesures de seguretat digital a les ciutats intel·ligents?” “Com s’ha d’estructurar la governança dels grups d’interès per al funcionament automàtic?”

També es va comptar amb la participació de ponents d’arreu del món aportant les seves perspectives i experiències al debat, Sungdae Lee, Director General de la Deagu Metropolitan City, Daesung Lee, Professor a la Kyungbuk University, Sungpyo Kim, Professor a la Korea University i Bryan Stubbs, President de la Cleveland Water Alliance.

Gravació 2n World Water Cluster Leaders Forum 2021 

Similar Posts