REPTES, SOLUCIONS I EINES TECNOLÒGIQUES PER LA PROBLEMÁTICA DE LES ESPÈCIES INVASORES EN SISTEMES DE REG

El passat 24 de novembre el CWP juntament amb ZINNAE, clúster de l’aigua d’Aragó, va organitzar un webinar per presentar la problemàtica de les espècies invasores, així com solucions i eines tecnològiques adequades a les necessitats de les comunitats de regants.

La sessió estava dividida en quatre blocs. En primer lloc, es va presentar la situació actual de les Espècies Exòtiques Invasores a Espanya des de la perspectiva de les Administracions Públiques. Fernando Magdaleno, subdirector adjunt de protecció de les aigües i gestió de riscos va presentar l’estratègia preventiva i d’actuació sobre espècies exòtiques invasores a les demarcacions idrogràfiques. Jesús López Tapia, Responsable del Centre Nacional de Tecnologia de Regadius (CENTER) d’aquesta Subdirecció General de Regadius del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va fer una ponència sobre la detecció de la presència de musclo zebra mitjançant la caracterització de les pèrdues de càrrega en canonades de reg. Elena Pérez, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, va presentar la situació actual del musclo zebra a la conca de l’Ebre. Finalment, Verónica Gros, de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, va presentar la situació actual del Briozoo a la conca del Guadalquivir.

En el segon bloc es va donar peu a comunitats de regants per a que expliquessin els problemes que estan ocasionant les EEI des de la seva perspectiva. Van intervenir Francisco Delgado, de la Comissió Executiva de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA)-Sevilla i Rubén Beltrán, de la Comunitat de Regantes Campés.

Finalment, es van presentar 3 casos d’èxit de solucions tècniques per fer front a les espècies invasores. En aquesta secció van presentar Lourdes Díez-Antoñanzas (DIAMA), Javier Bernad (Velaber Consulting) i Nuno Caiola, d’Eurecat, que va presentar el cas del cargol poma al delta de l’Ebre.

Vídeo del webinar

Amb el suport de:

Similar Posts