Sistema intel·ligent de gestió d’incidències amb IA: SAGIC

  • El projecte SAGIC pretén millorar la gestió de no conformitats en processos industrials a través de l’ús de tecnologies d’intel·ligència artificial

L’objectiu d’aquest projecte és millorar la gestió de les no conformitats a l’empresa mitjançant l’ús de tecnologies d’intel·ligència artificial, com el processament del llenguatge natural i les xarxes neuronals. Aquestes tecnologies permetran analitzar grans quantitats de dades i documents per identificar patrons i tendències, la qual cosa facilitarà als usuaris la presa de decisions més informades i el suggeriment d’accions correctives específiques. L’automatització també ajudarà a reduir els temps de resposta i resolució de problemes, fet que resultarà en una millora de l’eficiència i eficàcia en la cadena de valor de l’empresa. La resolució àgil de les no conformitats és fonamental per millorar la qualitat del producte o servei, augmentar la satisfacció del client, mantenir la conformitat amb les regulacions, reduir costos, millorar l’eficiència operativa i fomentar la millora contínua. Per tant, aquest projecte té com a objectiu proporcionar als membres de l’equip una eina que els assisteixi en les diverses fases que comprenen la resolució d’una no conformitat.

En aquest projecte participen el Clúster Digital de Catalunya, com a coordinador, les empreses ITBID i Davinci i el Catalan Water Partnership (CWP). És un projecte cofinançat pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) en la convocatòria d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) del 2023 en el marc dels ajuts Next Generation i el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Codi del projecte AEI-010500-2023-310

Similar Posts