|

Acciona

ACCIONA, en el seu negoci d’Aigua és, una empresa líder del sector de tractament de l’aigua, duent a terme el disseny, construcció i operació de plantes de tractament d’aigua potable, plantes dessaladores per osmosi inversa, depuradores d’aigües residuals, tractaments terciaris per a la reutilització de l’aigua, així com la prestació de serveis d’aigua a ciutats.

L’objectiu de l’empresa es contribuir a la solució de reptes globals com l’escassetat d’aigua, els problemes de sanejament i l’augment de la demanda, a més d’afavorir l’accés a aquest recurs vital. Amb aquesta finalitat, ACCIONA activa el seu potencial innovador i aplica les últimes tecnologies en tractament d’aigües, al mateix temps que impulsa la digitalització del sector, peces claus per desenvolupar processos de tractament d’aigües més eficients i sostenibles.

https://www.acciona.com/es/: Acciona

Similar Posts