FINALITZA LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE AQUATWINS

AquaTWINS és un projecte col·laboratiu de recerca industrial que té com a objectiu investigar la creació d’un bessó digital (digital twin) per a donar resposta als reptes de la gestió del cicle urbà de l’aigua en petits municipis. El projecte està coordinat pel CWP i els integrants del consorci són Amphos 21 i ABM com a desenvolupadors de la solució, i Aigües de Vic, Depuradores d’Osona i Prodaisa que estan involucrats com a end users, ajudant per tant a definir les solucions en funció de les seves necessitats i reptes en la gestió de l’aigua. El projecte, diferentment dels bessons digitals de grans infraestructures de l’aigua que s’acostuma realitzar en grans ciutats, planteja una perspectiva integrada de tot el cicle: abastament en alta i en baixa, potabilització, depuració. AquaTWINS consta de tres fases, la primera de les quals es tanca aquest mes d’abril. L’objectiu, al final de les tres fases, és poder oferir una solució en el nínxol de mercat dels municipis petits, on acostumen concentrar-se un menor estat de la digitalització i on solen registrar-se majors consums d’aigua i pèrdues de la xarxa arran d’una menor optimització de l’eficiència i dels consums energètics. Al llarg de la primera fase s’han estudiat les necessitats dels sistemes d’abastament i sanejament en petits nuclis i s’ha dissenyat una solució personalitzada per cada end user amb tecnologies diferents: Aigües de Vic i la seva ETAP s’han digitalitzat mitjançant metodologia BIM, Depuradores d’Osona i la seva EDAR s’han digitalitzat mitjançant visualització 3D i PRODAISA i la seva xarxa d’abastament d’aigua potable s’ha modelitzat mitjançant SIG. En les properes fases del projecte s’implementaran els bessons digitals incloent-hi sistemes d’intel·ligència artificial i s’integraran noves dades incorporant nova sensòrica als sistemes. El projecte AquaTWINS ha estat finançat pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de fons Next Generation en el marc del PRTR en la segona convocatòria de AEI de 2022.

Similar Posts