Es celebra la jornada de tancament del projecte Cosme Water Footprint

El 10 d’abril es va dur a terme la jornada de presentació dels resultats de la primera fase del projecte COSME WATER FOOTPRINT, que té com a objectiu adaptar i validar la metodologia de càlcul de la petjada hídrica del sector cosmètic.

La jornada va ser presentada per Xavier Amores Bravo, director del Catalan Water Partnership, i Susana Arranz Vegas directora internacional de Feeling Innovation by Stanpa, on es va parlar de l’impacte i l’estratègia de la gestió eficient de l’aigua. Alba Recio Arriola de Feeling Innovation by Stanpa i Aina Amengual Oliver del CWP van fer una breu introducció de l’execució del projecte i de les seves fases, ja que s’espera poder fer una segona i tercera part del projecte en els pròxims tres anys.

Seguidament, Iago Ferreiro de Cetaqua va exposar un resum dels resultats obtinguts de la petjada hídrica d’aquesta primera fase. On es va poder parlar de la metodologia emparada per a la petjada hídrica i la petjada d’aigua. Iago Ferreiro va destacar que “la petjada d’aigua té un valor significativament més gran que la petjada hídrica, ja que la petjada d’aigua indirecta té en compte moltes més categories d’impacte mentre que l’hídrica, només el consum hídric”.

Finalment, es va presentar l’informe de millores tècniques disponibles per a la implementació de plans de reducció de petjada hídrica pel sector a càrrec d’Angel Teno de Lente Ingenieros.

Similar Posts