El projecte ReWaT facilitarà la utilització òptima d’un recurs emergent, com és l’aigua regenerada, en entorns urbans

  • El consorci inicia la fase de validació de les primeres simulacions fetes amb l’algorisme de planificació de xarxes urbanes d’aigua regenerada.
  • El projecte contempla el llançament d’una eina que permetrà a les entitats gestores la definició espacial de xarxes d’aigua regenerada per abastir els principals usuaris d’acord amb els criteris de qualitat pertinents i al menor cost possible.

El projecte ReWaT ha estat concebut amb la idea d’ajudar a planificar la instal·lació de xarxes d’aigua regenerada en entorns urbans per a cobrir-ne les necessitats als principals usuaris. Està liderat pel Catalan Water Partnership i participat per agents del món de la recerca com l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i la Universitat de Girona (UdG), així com per empreses, com són Ulbios Techsens, B’GEO Open GIS, Sensotec Instruments i ABM Consulting. ReWaT ha rebut finançament per part del Ministeri d’Indústria i Turisme a través de la convocatòria d’Associacions Empresarials Innovadores de l’any 2023.

Actualment s’ha dut a terme el disseny del programari, que inclou la selecció les fonts de dades rellevants, tant de la pròpia xarxa de distribució d’aigua com externes, la seva vinculació i el sistema d’algoritmia responsable del processament de les mateixes. També s’ha definit el procés d’obtenció automàtica de dades per mitjà del qual l’algorisme haurà de ser entrenat i optimitzat. Els resultats de les simulacions obtinguts fins el moment ja s’estan validant de manera comparativa en xarxes i esquemes de distribució reals d’aigua regenerada. També es treballa en la definició del control i variables clau per a garantir en tot moment l’assoliment de la qualitat requerida pels diferents usos.

Els resultats del projecte permetran una gran avanç en la planificació òptima de xarxes d’aigua regenerada en entorns urbans, que alleujaran la pressió d’extracció sobre la xarxa d’aigua potable, permetent a aquest recurs ser reservat o emprat en altres usos. L’ús d’aigua regenerada desplega el seu potencial d’ús en escenaris d’escassetat crònica, com el que es dona en el context de l’actual sequera, i la innovació posada al servei de la implementació d’aquest recurs, com és el projecte ReWaT servirà per a facilitar-ne l’adopció al menor cost i assolint les garanties sanitàries en tot moment

Similar Posts