|

BCASA

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) és una empresa pública municipal creada el 2014 i integrada a l’Àrea d’Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Té com a missió atendre les necessitats de Barcelona, proporcionant serveis i productes de qualitat; diferenciar la marca Barcelona en l’àmbit del Cicle de l’Aigua i crear valor per l’Ajuntament amb els recursos gestionats i el coneixement adquirit, tot afavorint aquells processos que contribueixen a un ús més eficient dels recursos hídrics i energètics, a la millora de la qualitat de les aigües i a la minimització de l’impacte sobre els sistemes naturals.

Amb vocació de servei públic, els principals referents de la seva actuació són l’interès de les persones, la cultura de la sostenibilitat i responsabilitat ambiental, la innovació, el compromís amb els resultats i la integritat, l’ètica i la transparència. Compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

L’ODS 6 “garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i les condicions de sanejament” forma part del model de gestió de BCASA i és el més rellevant d’acord amb la seva activitat.

A més a més, BCASA contribueix a la consecució d’altres ODS a través de l’impuls de diferents iniciatives socials, ambientals i de bon govern.

Les persones són el centre de l’acció organitzativa a la recerca de més benestar i d’un grau d’efectivitat més elevat, promovent el desenvolupament personal i professional evitant totes les discriminacions per causa de gènere i afavorint polítiques salarials i de protecció social que assegurin igualtat d’oportunitats i una menor desigualtat de resultats.

BCASA esdevé una organització sostenible amb infraestructures resilients per lluitar davant l’emergència climàtica i la contaminació, afavorint la naturalització de la ciutat i la protecció dels medis receptors (mar i rius).

BCASA comparteix el model a seguir per totes les institucions públiques que han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció, a través de la participació i comunicació amb els grups d’interès promovent el debat i l’intercanvi d’experiències.

Similar Posts