|

OUA-CIAE

OUA-CIAE és una enginyeria especialitzada en enginyeria urbana, hidràulica, sostenibilitat i projectes marítims portuaris. Compta amb més de 20 persones  i més de 300 projectes realitzats. Disposa d’una amplia experiència en plans directors, estudis d’inundabilitat i de restauració fluvial, estudis de millora del drenatge urbà i millora d’abocaments, projectes constructius del cicle integral incloent depuració d’aigües grises i residuals i tractament d’aigua.

www.ouagroup.com

Similar Posts