|

Igualadina de Depuració i Recuperació SL

IDR tracta les aigües residuals de la industria del curtit de forma conjunta i disposa d’Autorització ambiental (amb declaració d’impacte ambiental) per l’activitat de depuració d’aigües residuals industrials i domèstiques i gestor de residus líquids no perillosos, al terme municipal d’Igualada

És una depuradora privada, propietat de les empreses del curtit i d’altres sectors, processa l’aigua residual de la industria i una part de les aigües de la ciutat.

Té per objectiu a curt termini la Construcció d’una Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) i recirculació de l’aigua a les fabriques associades.

Similar Posts