Recta final del projecte “Estratègies per a la recuperació d’urea d’aigües residuals: viabilitat tècnica, econòmica i ambiental”

El projecte “Estratègies per a la recuperació d’urea d’aigües residuals: viabilitat tècnica, econòmica i ambiental” finançat per la convocatòria d’Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) d’ACCIÓ, ja arriba al final de la seva execució amb resultats prometedors que podran traslladar-se al sector tèxtil i altres sectors que generin efluents amb una elevada concentració d’urea.

La Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), CIM Aigua i Hydrokemos (HYK), amb la coordinació del Catalan Water Partnership (CWP), han estat treballant conjuntament aquest 2022 per estudiar la viabilitat tècnica i aplicabilitat de la combinació de diferents tecnologies disruptives, eficients i sostenibles que permetran millorar, tant tècnicament, com ambientalment i econòmicament, el tractament d’aigües residuals complexes amb elevats continguts de nitrogen i colorants.

Per una banda, s’ha definit l’estat de l’art de les tecnologies convencionals d’eliminació i separació d’urea i, per altra, de tecnologies innovadores aptes per al tractament i/o valorització d’aquest compost en la indústria tèxtil i altres sectors industrials. Específicament s’han investigat, individualment i en diverses configuracions d’acoblament, el procés de nitrificació-desnitrificació, la tecnologia electroquímica que permet eliminar la urea i els colorants residuals de l’aigua, com també tecnologies de filtració per membrana que permeten concentrar la urea i separar-la del colorant, preparant-la per a la seva eventual reutilització.

Dintre dels resultats esperats, el projecte ha permès definir els paràmetres de qualitat a complir en la reutilització de la urea en nous processos d’estampació tèxtil i altres processos industrials i  s’ha dissenyat una planta pilot que servirà de base per realitzar un pilot de laboratori i planta semiindustrial a les instal·lacions de potencials clients. Per altra banda, també s’estan ultimant els últims detalls d’un informe de l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) comparatiu entre diverses configuracions d’acoblament entre les tecnologies innovadores seleccionades i la tecnologia convencional de depuració per nitrificació-desnitrificació aplicat en el camp del tractament i valorització d’urea.

Similar Posts