Finalitza el projecte  “Sistemes d’intel·ligència artificial per la Detecció i Gestió anticipada d’Episodis de Contaminació en EDARs (DiGEC)”

El projecte d’innovació  finançat per la convocatòria d’Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) d’ACCIÓ,  “Sistemes d’intel·ligència artificial per la Detecció i Gestió anticipada d’Episodis de Contaminació en EDARs (DiGEC)” i que va començar l’Abril passat, està arribant a la seva fase final. Aquest projecte s’ha focalitzat en avaluar l’aplicabilitat de sistemes d’identificació anticipada de condicions de treball en estacions depuradores d’aigües residuals, concretament s’ha alineat amb dues categories de tendències tecnològiques el Big Data i intel·ligència artificial i Tecnologies del cicle de l’aigua.

Al llarg d’aquests 8 mesos s’han avaluat els sistemes de soft-sensors, o sensors virtuals, que processen els senyals d’uns pocs sensors en programes informàtics, proporcionant informació sobre altres parts del procés global i sobre paràmetres que no s’estan monitorant directament, sistemes adaptatius de control avançat, basats en la determinació i valoració d’objectius econòmics i ambientals, i un sistema pioner de desinfecció d’aigua, que permet generar in-situ una solució multioxidant capaç d’eliminar bacteris i reduir contaminants orgànics.

Per a poder assolir els objectius del projecte hi ha hagut un treball d’identificació, anàlisi i valoració de situacions d’aplicació del sistema, això com un estudi de les tecnologies de monitoratge, gestió i control d’EDARS i una Caracterització de la seva capacitat d’adaptació. Aquest estudi ha inclòs no només una anàlisi de la configuració de les EDARS i sistemes de controls, així com una recerca d’altres estudis similars amb soft senors, sinó també una  optimització de les configuracions més comunes, una identificació de tota la informació necessària per als sistemes d’informació, anàlisis de les accions de control, interacció dels sensors, etc. Amb tota la informació recopilada s’ha pogut fer un disseny del digital twin per a EDARS.

Aquest projecte ha estat desenvolupat per la UPC, l’empresa BACO, l’empresa Flux Ingenieros i per Aigües de Manresa com a empresa gestora d’aigües. Els resultats d’aquest permetran canviar els sistemes de presa de decisions i de monitoratge actual i seran de gran aplicabilitat sobretot per als Serveis d’Explotació del Cicle Integral de l’Aigua, que engloba diversos punts de la cadena de valor.

Similar Posts