PERSPECTIVES ACTUALS I FUTURES EN L’R+D RELACIONADA AMB LA IDENTIFICACIÓ DE SARS-COV2 EN AIGÜES RESIDUALS

El darrer 2 de juny l’IDRA (Institut de Recerca de l’Aigua) de la Universitat de Barcelona (UB) juntament amb el Catalan Water Partnership (CWP) va organitzar un debat sobre Perspectives actuals i futures en l’R+D relacionada amb la identificació de SARS-COV2 en aigües residuals. L’acte va comptar amb els experts dels principals actors en la recerca de Catalunya en el marc del projecte de detecció de SARS-COV2 en aigües residuals.

L’acte va iniciar amb la benvinguda a càrrec de Lluís Ridao, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que va destacar l’aposta per la recerca des de Catalunya i l’aportació de valor afegit al cicle de l’aigua impulsant projectes amb els principals centres de recerca del país que són referents internacionals, com l’ICRA i l’IdRA. Remarcant que Catalunya ha estat pionera en el desplegament de la xarxa de monitoratge Covid19 en aigües residuals, tant d’instal·lacions com coordinació amb les autoritats sanitàries i assessorament de centres de recerca especialitzats. El Dr. Jordi García Fernández, Vicerector d’Investigació de la Universitat de Barcelona (UB), va emfatitzar com s’ha comprovat la importància de la ciència en tots els àmbits i com en aquest camp la UB és una referència en recerca. I seguidament Jordi Cros, president del CWP va remarcar la importància del clúster en l’adaptació de les activitats a la situació de la SARSCOV-2 i va destacar el webinar sobre les aigües residuals organitzat l’abril del 2020 sobre aquesta mateixa temàtica pocs dies després de començar la pandèmia i com des del clúster s’ha fomentat la cooperació de diferents actors en projectes, el cas del seguiment del SARSCOV-2 és un molt bon exemple de participació d’administracions, investigadors i empreses.

En el debat van participar Marc Moliner, cap de Departament d’Estratègia i Regulació Àrea Sanejament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Lluís Corominas, Investigador Científic a l’Àrea de Tecnologies i Avaluació de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Gabriel Anzaldi, director de Desenvolupament Científic i Tecnològic d’Eurecat, Rosina Gironès, Degana de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), Rosa Maria Pintó, coordinadora del grup de recerca de virus entèrics a la Universitat de Barcelona (UB) i Carlos Montero, director tècnic de Cetaqua. El debat va ser moderat per Xavier Amores, director del CWP. En el debat es va destacar en la part inicial la importància de la cooperació entre diversos actors des de disciplines de coneixement divers, com alguns dels centres de recerca i investigadors feia anys que treballaven en aquest camp, com l’ACA va donar suport a un projecte innovador, però d’alt impacte o com s’han compartit les dades amb els ciutadans amb una operativa que permetia en molt poc temps passar de la recollida de mostres a una eina de consulta ciutadana. Amb relació al futur es va explicar el paper d’aquesta experiència en la identificació de variants, del potencial com a sistema d’alerta primerenca per a futurs virus o fins i tot de la multidisciplinarietat que es pot aportar en nous camps d’investigació. Per part de tots els participants va ser repetida la idea que calia seguir amb aquest seguiment de manera contínua els pròxims anys.

La cloenda va anar a càrrec del Dr. José Francisco García, director de l’Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA) l’acte agraint a tots els ponents i les institucions que van participar i va destacar la transversalitat dels àmbits de recerca en els quals treballen des de l’IdRA.

Gravació de l’acte.

Amb el suport de:

Similar Posts