MISSIÓ A SUD ÀFRICA EN EL MARC DEL PROJECTE WELLIANCE

Els passats dies 31 d’octubre a 3 de novembre es va realitzar la Missió directa a Sud Àfrica en el marc del projecte wellianceHOSPITALITY. La delegació va estar formada per 5 clústers europeus i 12 participants, dels quals 3 empreses són sòcies del CWP: Keiken EngineeringUNEX i Bluephage,  Entre les activitats dutes a terme es va organitzar jornades per conèixer els reptes en sostenibilitat del sector hoteler Sud-africà de la mà de l’associació hotelera del país i empreses del sector de l’aigua, es van preparar activitats de networking amb presentacions pitch sobre les tecnologies innovadores de les empreses i les solucions per al sector de l’aigua i reunions B2B per conèixer potencials col·laboradors de les ciutats de Cape Town i Johannesburg. Durant la missió es van celebrar trobades amb les oficines d’ICEX i ACCIÓ i s’han organitzat reunions virtuals entre empreses sud-africanes i socis del CWP que no van participar en la missió.

Similar Posts