EL CWP ENCETA UN GRUP DE TREBALL SOBRE METALLS PESANTS

L’eliminació del níquel als tractaments de depuració és complexa i pot afectar les aigües superficials. La presència d’aquest metall al medi pot arribar a impedir l’assoliment no només dels límits de qualitat de les masses d’aigua superficial, sinó també dels límits que estableix la normativa d’aigües potables. És per això que, des del CWP, el darrer 16 de març va tenir lloc la primera reunió del Grup de Treball “Regulació, tractament industrial i efectes sobre el medi dels metalls pesants. El cas del níquel a la conca Baixa del Llobregat”. Durant aquesta primera sessió es va abordar la problemàtica del níquel i es van discutir possibles solucions tecnològiques.

La sessió va començar amb la benvinguda per part de Xavier Amores, Cluster Manager del CWP, a tots els participants del grup de treball i als ponents. Seguidament, Enrique Velasco, Cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrica de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va fer una introducció i descripció de la xarxa d’abastament a la conca Baixa del Llobregat. A continuació, Antoni Munné, Cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua, va presentar la problemàtica dels metalls pesants i en particular del níquel. Per acabar es va donar pas a un espai de preguntes i debat entre els participants.

Amb el suport de:

Similar Posts