ELS REACTORS BIODAPH JA ESTAN EN FASE DE CONTRUCCIÓ A LA EDAR DE QUART, GIRONA

  • El projecte LIFE BIODAPH2O (LIFE21-ENV-CA-BIODAPH2O) està finançat dins del programa LIFE de la Comissió Europea dedicat a la protecció del medi ambient i l’acció pel clima.
  • Tindrà una durada de 42 mesos, finalitzant el gener del 2026 i compta amb un pressupost de 2,1 M€.
  • Es realitzaran dues proves pilot amb diferents configuracions del sistema terciari de tractament BIODAPH a l’EDAR de Quart (Girona, Catalunya) i a l’EDAR d’Antissa (Lesbos, Grècia).

El passat 30 de juny, es van iniciar les obres de construcció dels dos bioreactors BIODAPH que s’alimentaran de l’efluent secundari de la depuradora de Quart (Girona, Catalunya) que actualment  s’aboca al Riu Onyar. El sistema terciari de tractament d’aigües residuals BIODAPH està basat en la capacitat de depuració de les dàfnies (anomenades també “puces d’aigua”, concretament de l’espècie Daphnia magna), les microalgues i el biofilm per eliminar contaminants de les aigües. Aquest tractament es caracteritza per ser molt compacte, tenir un baix consum energètic, no produir llots ni utilitzar químics per la seva operació i produir aigua regenerada de bona qualitat.. Aquesta tecnologia basada en la natura va ser desenvolupada i avaluada en condicions reals a petita escala prèviament en el  projecte INNOQUA. La fase de construcció del pilot de Quart finalitzarà a finals del mes de juliol i, seguidament, es realitzarà la posada en marxa dels reactors.

Il·lustració 1. Inici de les obres de construcció dels reactors BIODAPH a la EDAR de Quart. Foto: Jordi Colomer (04/07/2023).

En concret, la implantació del sistema BIODAPH a l’EDAR de Quart reduirà l’impacte dels abocaments secundaris d’aigües residuals al riu Onyar alhora que millorarà la qualitat química i ecològica dels ecosistemes aquàtics d’aquest riu caracteritzat per una gran variabilitat de cabal, amb alternança de períodes secs o de cabal baix de llarg termini i episodis d’inundació curts. Aquests ecosistemes de rierols temporals poden veure’s fortament afectats per la contaminació puntual de la EDAR a causa d’una capacitat de dilució reduïda durant els períodes secs i de cabal baix.

Il·lustració 2. Riu Onyar amb el barri vell de Girona de fons. Foto: Aina Amengual

Perseguint l’objectiu de conèixer les condicions actuals de referència del riu Onyar i poder avaluar, a futur, l’impacte de la implementació de la tecnologia BIODAPH en l’estat ecològic i químic del riu receptor, durant els últims deu mesos s’han dut a terme quatre campanyes de mostreig en diferents punts estratègics del riu Onyar: aigües amunt i aigües avall de l’EDAR de Quart. Cada una de les campanyes ha coincidit amb una estació de l’any i aquesta última (estiu) es va realitzar el 17 de juliol.

Il·lustració 3. Última campanya de mostreig per conèixer les condicions de referència del riu Onyar. Foto: Anna Fernàndez (17/07/2023).

A més, la tecnologia BIODAPH també s’implementarà en els pròxims mesos a Grècia, una regió mediterrània igualment molt afectada per l’estrès hídric. En aquest cas, el sistema BIODAPH s’implementarà a l’EDAR Antissa a l’illa de Lesbos, integrant-lo a la planta pilot construïda en el marc del projecte HYDROUSA on es provaran diferents configuracions del sistema amb l’objectiu d’obtenir aigua regenerada d’acord amb el Reglament UE 2020/741 per regar-ne 7.000 m2.

Des de l’inici del projecte LIFE BIODAPH2O conformat per la Universitat de Girona (coordinadors), Sorigué, IDAEA-CSIC, MINAVRA Techniki, la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes (NTUA), el Centre Tecnològica BETA i el Catalan Water Partnership (CWP), ja s’han dut  a terme nombroses activitats de comunicació i difusió del projecte, de les quals es destaquen la participació en el Congrés final del projecte Hydrousa “Water Innovation and Circularity Conference (WICC)” i en la 6ª edició del Congrés Internacional IWA sobre ecoTecnologies per al tractament d’aigües residuals (ecoSTP 2023). A més, el projecte també es va presentar a l’última Assemblea General del CWP davant de més de 100 agents claus del sector de l’aigua.

Similar Posts