|

Minasalut

Comunitat Mina i Aigües de la Salut, S.A. és l’entitat gestora de l’aigua potable al municipi de Sant Sadurní d’Anoia des del 1874, i constituïda com a societat anònima a l’any 1969. Esta formada per 280 accionistes, la gran majoria veïns i empreses del municipi, on el majoritari és l’Ajuntament. L’objecte principal és la distribució d’aigua potable al municipi de Sant Sadurní d’Anoia mitjançant fonts pròpies amb el reforç de la connexió a la xarxa d’aigua en alta ATL per aconseguir una millor resiliència i un aigua de qualitat al millor preu possible. Per portar-ho a terme consta d’un Consell d’Administració i una plantilla de set membres composada per quatre operaris, dos administratives i un gerent.

Similar Posts