DUPONT

DuPont Water Solutions és líder mundial en tecnologies de separación i depuració sostenibles, ajudant a clients de totes les indústries i països a avançar de manera que no només millorin la productivitat, l’eficiència i la rendibilitat, sinó que també redueixen els residus, el consum d’energia i l’ impacté ambiental.

DuPont Water Solutions contribueix a fer que l’aigua sigui més segura i accessible, el aliments tinguin més bon gust, els fàrmacs siguin més efectius i les indústries més eficients. DuPont Water Solutions ofereix una àmplia cartera de productes com les resines d’intercanvi iònic, membranes d’ósmosis inversa i nanofiltració, membranes d’ ultrafiltració, sistemas de biorreactor de membranes i bioreactors de membrana airejada i produtes d’electrodionització, amb fortes posicions en diverses àrees d’aplicació o segments de mercats, tals com municipal i aigua potable, aigua industrial, reutilització d’ aigües residuals industrials i solucions especials.

ww.dupontwatersolutions.com

Similar Posts