DR. CANICIO CONSULTING CHEMIST

dr. canicio consulting chemist és una empresa amb més de 30 anys d’experiència dedicada a la consultoria química i la generació de noves tecnologies per a tercers, en el camp de la química fina, specialities, extracció vegetal i medi ambient.

En el sector de tractament d’aigües ofereix assessorament químic, tractaments específics segons contaminant (caracterització de les corrents contaminades, segregació o agrupació de corrents i tractament in situ o global) i serveis en R + D + I i gestió de projectes (prospectiva de projectes d’innovació i inversió, optimització econòmica i ambiental de processos, redacció de memòries tècniques per a projectes concertats amb administracions nacionals i europees, memòries econòmiques justificatives de projectes, etc …)

drcaniciocc.com

Similar Posts