|

CELSA Group

CELSA Group és el primer productor europeu d’acer circular de baixes emissions i constitueix la cadena de subministrament circular més gran d’Europa. Recicla ferralla per produir acer en forns d’arc elèctric, utilitzant la tecnologia més sostenible i eficient energèticament.
L’empresa està formada per 6 grups empresarials i compta amb 120 centres de treball, 7 acereries, 12 trens de laminació i 45 plantes de reciclatge, a més d’empreses de transformació i distribució que permeten generar llocs de treball directe, indirecte i induït a més de 70.000 professionals. És present a Espanya, França, Regne Unit, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Polònia, Suècia i Irlanda.

www.celsagroup.com

Similar Posts