SISTEMES D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER LA DETECCIÓ I GESTIÓ ANTICIPADA D’EPISODIS DE CONTAMINACIÓ EN EDARS (DIGEC) (SOFT-SENSORS)

El projecte Soft sensor és un projecte d’Innovació, concretament un Estudi de Viabilitat Tècnica de projectes d’innovació, que té la finalitat de validar l’aplicabilitat dels anomenats “Soft sensors” per a la predicció de cabals i/o càrregues contaminants anòmals i gestió optimitzada dels mateixos en estacions depuradores d’aigües residuals urbanes. Més concretament l’objectiu és avaluar l’aplicabilitat de sistemes d’identificació anticipada de condicions de treball en estacions depuradores d’aigües residuals. El projecte s’alinea amb dos categories de tendències tecnològiques, el Big Data i Intel·ligència Artificial i Tecnologies del cicle de l’aigua. En concret, les tecnologies que s’avaluaran seran els sistemes de soft-sensors, o sensors virtuals, que processen els senyals d’uns pocs sensors en programes informàtics, proporcionant informació sobre altres parts del procés global i sobre paràmetres que no s’estan monitoritzant directament, els sistemes adaptatius de control avançat, basats en la determinació i valoració d’objectius econòmics i ambientals i, per últim un sistema pioner de desinfecció d’aigua, que permet generar in-situ una solució multi-oxidant capaç d’eliminar bacteris i reduir contaminants orgànics.

Aquest projecte serà de gran utilitat sobretot per als Serveis d’Explotació del Cicle Integral de l’Aigua, que engloba diversos punts de la cadena de valor, i que obre la possibilitat d’incorporar aquestes tecnologies que permetran canviar els sistemes de presa de decisions i de monitorització actual. El projecte també servirà per generar noves propostes de projectes de R+D.

En aquest projecte hi participa una operadora d’aigües, Aigües de Manresa, BACO es una Start-Up que treballa en l’àrea de Desinfecció, Flux Ingenieros S.L es dedica a l’anàlisi de processos i al disseny i integració de sistemes de control automàtic en entorns industrials, la Universitat Politècnica de Catalunya.

Similar Posts