ESTRATÈGIES PER A LA RECUPERACIÓ D’UREA D’AIGÜES RESIDUALS: VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I AMBIENTAL

El present projecte d’innovació consisteix en un estudi de viabilitat tècnica que té per objectiu avaluar l’aplicabilitat de la combinació de diferents tecnologies disruptives per tal de permetre superar un repte clau en la indústria tèxtil i de tractament d’aigües: la millora ambiental i econòmica en el tractament de les aigües residuals enriquides en compostos nitrogenats com la urea (àmpliament utilitzada en el sector tèxtil en processos d’estampació de teixits cel·lulòsics). Les tecnologies innovadores que s’avaluaran seran per una banda tecnologies de separació per membrana i, per altra, tecnologies d’eliminació electroquímiques, complementàries per al tractament de la urea.

Aquest projecte, doncs, permetrà millorar les tecnologies convencionals utilitzades actualment i analitzarà els requeriments tècnics, econòmics i ambientals necessaris per a una futura planta pilot que combini les tecnologies analitzades en el tractaments de les aigües residuals tant de la indústria tèxtil, com d’altres indústries amb necessitats similars. A més, analitzarà el potencial de reciclatge de la urea separada i recuperada per al seu ús posterior en la indústria tèxtil o d’altres.

El projecte combina l’expertesa de tres entitats especialitzades en el tractament d’aigües residuals i en el desenvolupament de tecnologies de tractament (la Universitat de Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC)Control i Manteniment de l’Aigua (CIM Aigua) i Hydrokemos (HYK) acompanyades per el Catalan Water Partnership (CWP) que assegurarà la difusió dels resultats del projecte, la transferència de coneixement i la cerca de potencials vies de finançament per a la continuació del projecte a futur.

El present projecte (Nº expedient: ACE057_22_000018) està finançat sota la convocatòria d’Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) 2022 – ACCIÓ

Similar Posts