MATHOLDING

MATHOLDING  GROUP  està  format  per  sis  empreses,  IQV,  en  el  món  dels  agroquímics  i  cinc  empreses  englobades  en  el  món  de  l’aigua  (Dorot  Control  Valves, Riegos Iberia Regaber, Hidroglobal, Sistemas de Filtrado y Tratamiento de Fluidos i Vicente Canales)

IQV, companyia que ofereix als propietaris d’explotacions agrícoles les solucions més eficaces i sostenibles per a la protecció dels seus conreus.

Dorot Control Valves , fundada al 1946, és capdavanter en desenvolupament global, fabricació i comercialització d’una àmplia gamma de productes per al mercat de l’aigua.

Riegos Iberia Regaber, S.A. va nèixer al i a dia d’avui, s’ha convertit en l’empresa de reg líder a la Península Ibèrica aportant solucions professionals en qualitat i fiabilitat.

Hidroglobal és una empresa capdavantera en solucions per a conducció, projectes, tractament i automatització de l’aigua en l’àmbit industrial i municipal. Oferint tant components com solucions claus en mà.

Sistemas de Filtrado produeix filtres i solucions que cobreixen tot l’espectre de filtració.

VICAN fabrica components i equips metal·lúrgics per a la conducció i el tractament de l’aigua.

www.matholding.com

Similar Posts