LACROIX

LACROIX és una empresa que desenvolupa solucions de control i gestió a distància d’instal·lacions tècniques des de fa gairebé 50 anys. Els productes de LACROIX estan al servei de les operadores que exploten les xarxes d’aigua (distribució d’aigua, sanejament, reg) i energia, col·laborant amb les empreses i organismes protagonistes del mercat de l’aigua així com altres sectors (climatització, fred, gas , electricitat, indústria, etc.). Figura rellevant en el sector Iot, compta amb una dilatada experiència en l’àmbit de l’electrònica, la informàtica industrial, les telecomunicacions, l’automatització i la ciberseguretat. Disposa dels seus propis laboratoris de disseny de hardware i sotfware i dedica més del 10% del seu volum de negoci anual a R + D + I.

lacroix-sofrel.es

Similar Posts