AMBITECH Projects

A AMBITECH Projects comptem amb una àmplia experiència en el camp mediambiental i en sectors industrials i domèstics. Aportem solucions a les necessitats dels nostres clients quant a la depuració d’aigües residuals industrials o domèstiques, tractament de residus, aprofitament energètic, descontaminació de sòls…

Oferim serveis i solucions personalitzades per satisfer els requeriments dels nostres clients i contribuir al desenvolupament d’un futur sostenible.

AMBITECH Projects disposa d’un equip multidisciplinari de professionals que us permet abordar un ampli ventall de problemàtiques i necessitats mediambientals amb el màxim rigor i eficàcia.

També disposem de laboratori propi d’anàlisi i simulació de processos, plantes pilot, bancs de proves, proporcionant major rigor a les nostres propostes.

Similar Posts