|

INLOC ROBOTICS

INLOC ROBOTICS és una Startup fundada en Barcelona que, a través de projectes d’investigació i enginyeria ofereix solucions dins el camp de la robòtica i, de forma general, els camps d’automatització i control incloent els paradigmes d’Indústria 4.0 i IoT.

Oferim sistemes que connecten “intel·ligentmentpercepcions amb accions

Línies de Negoci

  1. Sistemes de monitorització i control – IoT

Sensors i actuadors

Software i firmware per monitorizació i control

Tècniques de comunicació: Sigfox, Lora…

  1. Intel·ligència Artificial i Visió per Computador

Aplicacions personalitzades de IA, convenients per caracteritzar processos i disposar de dades per la presa de decisions

  1. Localització i navegació autònoma de robots mòbils

Algorismes personalitzats que proporcionen localització 3D precisa de dispositius, així com algorismes de navegació autònoma

inlocrobotics.com

Similar Posts