SIS PROJECTES CAPDAVANTERS DEDIQUEN 12 MILIONS D’EUROS A L’IMPULS DE L’ECONOMIA CIRCULAR I LA GESTIÓ INTEL·LIGENT DE L’AIGUA A CATALUNYA

  • Més de 55 empreses, centres tecnològics i d’investigació, universitats i associacions han executat projectes de recerca i innovació en la gestió de l’aigua dins de la Comunitat RIS3CAT Aigua, acreditada per ACCIÓ.
  • Coordinada per Eurecat, la Comunitat RIS3CAT Aigua ha suposat una inversió de 12 milions d’euros en quatre anys.
  • L’impuls de l’economia circular en el tractament d’aigües, la monitorització i suport a la decisió per a la qualitat de l’aigua i el desenvolupament de tecnologia per a sectors intensius han centrat les innovacions.

Més de 55 empreses, centres tecnològics i d’investigació, universitats i associacions han executat sis projectes de recerca i innovació en la gestió de l’aigua, dins de la Comunitat RIS3CAT Aigua, que han suposat una inversió de 12 milions d’euros en quatre anys per a l’impuls de l’economia circular en el tractament d’aigües, la monitorització i suport a la decisió per a la qualitat de l’aigua i el desenvolupament de tecnologia per a sectors intensius.

El CWP ha coordinat el projecte WATERTUR, per tal d’impulsar tecnologies innovadores aplicables al sector turístic i aconseguir una major sostenibilitat i intel·ligència en el sistemes de tractament d’aigües residuals, les aigües recreatives i el càlcul de la petjada hídrica.

Les solucions a aquests reptes han estat abordades de forma específica en els projectes Digestake, liderat per la Universitat de Girona-Lequia; Eflucomp, Regireu i Imaqua, coordinats per Eurecat; Elde, encapçalat per la Universitat Politècnica de Catalunya-INTEXTER, i Watertur, liderat pel Catalan Water Partnership.

Liderada pel centre tecnològic Eurecat, la Comunitat RIS3CAT Aigua finalitzarà la seva activitat aquest mes d’abril amb un balanç “centrat en establir sinergies entre les empreses, potenciant la recerca i dinamitzant el sector, per garantir la salut i el benestar de les persones i del medi ambient, reduir el cost de gestió de l’aigua, conservar el recurs natural i transformar-ne els models de gestió cap a una economia circular”, destaca el director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez Lladó.

La seva execució “ha permès preparar el sector de l’aigua per superar els reptes econòmics, ambientals i socials de futur, adquirint les capacitats i desenvolupant els serveis i productes necessaris per donar resposta a les problemàtiques actuals i futures relacionades amb la gestió de l’aigua.”, afegeix Martínez Lladó, que posa de relleu que “també ha servit per desenvolupar productes i solucions que han de ser internacionalitzades i exportades a altres països”.

En concret, el projecte DigesTake ha investigat la valorització dels efluents líquids i gasosos de la digestió anaeròbia dels fangs de depuradores urbanes. Amb aquesta finalitat, s’han posat en marxa cinc plantes pilots i un prototip que aprofiten l’alt contingut de nutrients d’aquests efluents, principalment, carboni, nitrogen, fòsfor i potassi, per obtenir fertilitzants agrícoles i convertir el diòxid de carboni del biogàs en productes químics amb valor afegit.

Per la seva banda, el projecte Regireu ha permès generar nou coneixement i desenvolupar tecnologies innovadores i competitives en l’àmbit de la regeneració d’aigües residuals. Entre les diferents tecnologies validades del projecte, s’ha validat un sistema de depuració d’aigües industrials innovador combinant les tecnologies de llit mòbil amb un sistema de reactor de membranes on s’ha duplicat la capacitat i reduït un 40 per cent el consum energètic respecte sistemes convencionals.

El projecte IMAQUA s’ha centrat en l’elaboració d’eines innovadores per a la gestió de la qualitat i quantitat d’aigua en xarxes de distribució. En el marc del projecte, s’han desenvolupat solucions físiques per a la monitorització en línia de contaminants específics com mostrejadors ceràmics passius i tecnologia òptica. També s’han desenvolupat solucions digitals per predir el comportament de les xarxes de distribució i l’evolució de la qualitat d’aigua dins les mateixes. Les tecnologies del projecte han estat demostrades en les xarxes de distribució d’aigua de Sabadell i en un segment de la xarxa de Barcelona, aconseguint reduir en un 10 per cent els cabals incontrolats dins d’aquestes xarxes.

La depuració d’efluents industrials mitjançant tecnologies electroquímiques ha estat l’eix del projecte ELDE, on s’han tractat efluents dels sectors químic, adober i paperer, aconseguint reduccions de més del 70 per cent del contingut de matèria orgànica dels efluents i eliminant-ne totalment el color i la terbolesa.

L’impuls de la implantació de tecnologia intel·ligent per gestionar l’aigua als establiments hotelers ha estat l’eix del projecte WATERTUR, el qual ha pogut demostrar les tecnologies de bioreactor anaerobi de membrana i murs verticals acoplats a sistemes bioelectroquímics per tractar els efluents del sector, recuperant energia a través de la producció de biogàs. A més, s’ha desenvolupat una eina per al control intel·ligent de l’aigua de piscines i s’ha patentat una eina web d’avaluació de l’impacte ambiental de l’activitat dels hotels.

EFLUCOMP ha investigat i aplicat tecnologies que permeten el tractament òptim d’efluents de composició complexa, és a dir, aigües residuals amb una salinitat molt elevada, presència de contaminants tòxics o matèria orgànica de difícil eliminació. Aquests efluents són característics de sectors intensius en generació d’aigües residuals, com és el cas dels hospitals, la indústria petroquímica, plantes dessaladores, abocadors de residus o la indústria metal·lúrgica i minera, entre altres.

La Comunitat RIS3CAT Aigua és una de les Comunitats RIS3CAT acreditades per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa-, una estratègia que compta per aquesta convocatòria amb un pressupost de 24 milions d’euros finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. El passat 20 de maig es va celebrar l’Assemblea General Final de la Comunitat RIS3CAT Aigua amb la presentació dels resultats obtinguts en els 6 projectes del pla d’actuació de la Comunitat. La Comunitat RIS3CAT Aigua va finalitzar la seva activitat aquest mes  d’abril després de 4 anys de la seva posada en marxa. Els projectes de la Comunitat RIS3CAT Aigua han estat focalitzats en l’economia circular en el tractament d’aigües, la monitorització i suport a la decisió per a la qualitat de l’aigua i el desenvolupament de tecnologia per a sectors intensius.

Similar Posts