Descripció del Projecte

El projecte LIFE BIODAPH2O (LIFE21-ENV-ES-BIODAPH2O) està finançat dins del programa LIFE, que és l’únic instrument financer de la Comissió Europea dedicat íntegrament a la protecció del medi ambient i l’acció climàtica

Període:
Inici: 01/08/2022 Final: 31/01/2026

Finançament del Projecte:

Descripció del Projecte

Recerca en tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l’aigua en instal·lacions turístiques (WATERTUR)

Període:
Inici: 01/02/2018 Final: 01/04/2021

Finançament del Projecte:

Descripció del Projecte

Integració sobre regeneració d’aigua en contaminació per TrOCs, metalls pesants i d’origen microbiològic

Període:
Inici: 13/02/2020 Final: 13/06/2022

Finançament del Projecte:

Agència Catalana de l’Aigua (Call TES/2442/2018)

Descripció del Projecte

Reduir emissions i preservar la conservació d’ecosistemes marins

Període:
Inici: 01/12/2021 Final: 01/08/2022

Finançament del Projecte:

AIcharge, amb número d’expedient AEI-010500-2021b-88, està cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) mitjançant la segona convocatòria d’AEIs del 2021 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Descripció del Projecte

Projecte pilot per a l’impuls de noves estratègies de Màrqueting digital B2B amb empreses del sector de l’aigua

Període:
Inici: 01/01/2021 Final: 01/01/2022

Finançament del Projecte:

Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) 2021 – ACCIÓ

Descripció del Projecte

Gestió intel·ligent i sostenible en el cicle de l’aigua del sector alimentari mitjançant tecnologies digitals

Període:
Inici: 01/12/2021 Final: 22/08/2022

Finançament del Projecte:

AQUAGIS amb número d’expedient AEI-010500-2021b-1, està cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) mitjançant la segona convocatòria d’AEIs del 2021 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Descripció del Projecte

Desenvolupar noves cadenes de valor transversals i transfronterers en l’àmbit de l’economia blava

Període:
Inici: 02/06/2020 Final: 30/06/2022

Finançament del Projecte:

Progroama Europeu H2020 (convocatòria H2020-INNOSUP-2019-01-two-stage)

Descripció del Projecte

Matèries primeres a partir del material de rebuig de les plantes de dessalinització

Període:
Inici: 01/01/2020 Final: 01/12/2023

Finançament del Projecte:

Programa Europeu H2020 (convocatòria H2020-SC5-2019-2)

Descripció del Projecte

Instruments innovadors per la gestió integrada d’aigües subterrànies en escassetat creixent de recursos hídrics

Període:
Inici: 01/03/2020 Final: 01/11/2023

Finançament del Projecte:

The Interreg Sudoe Program supports regional development in Southwestern Europe, financing transnational projects through the European Regional Developement Fund

Descripció del Projecte

Implementació combinada de sensors, IAl i interpretació de dades per optimitzar la distribució d’aigua

Període:
Inici: 01/02/2020 Final: 01/11/2021

Finançament del Projecte:

Agrupaciones Empresariales Innovadoras del 2020 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Descripció del Projecte

Control en continu per al tractament i gestió dels nivells de greixos i olis a la idústria alimentària

Període:
Inici: 01/02/2020 Final: 02/11/2021

Finançament del Projecte:

Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Descripció del Projecte

Donar resposta a les problemàtiques sobre sistemes de cloració en xarxes de distribució urbana d’aigua.

Període:
Inici: 01/02/2021 Final: 01/11/2022

Finançament del Projecte:

Agrupaciones Empresariales Innovadoras del 2021 (1a convocatoria) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Descripció del Projecte

Desenvolupar una plataforma innovadora d’alerta primerenca de la qualitat de l’aigua subterrània del Llobregat

Període:
Inici: 01/02/2021 Final: 01/11/2022

Finançament del Projecte:

Agrupaciones Empresariales Innovadoras del 2021 (1a convocatoria) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Descripció del Projecte

Millora mediambiental i marina a través de la combinació de sistemes intel·ligents i de regeneració d’ecosistemes

Període:
Inici: 01/12/2021 Final: 01/08/2022

Finançament del Projecte:

PORTS4ALL, amb número d’expedient AEI-010500-2021b-34, està cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) mitjançant la segona convocatòria d’AEIs del 2021 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Descripció del Projecte

Digitalització de la Gestió Integral del Cicle de l’Aigua a Pluges intenses (DIGICAL)

Període:
Inici: 01/01/2022 Final: 01/08/2022

Finançament del Projecte:

DIGICAL, amb número d’expedient AEI-010500-2021b-24, està cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) mitjançant la segona convocatòria d’AEIs del 2021 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Descripció del Projecte

Activitat de desenvolupament experimental per millorar el control d’instal·lacions

Període:
Inici: 01/12/2021 Final: 01/08/2022

Finançament del Projecte:

HYDROLEAKS2.0, amb número d’expedient AEI-010500-2021b-154, està cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) mitjançant la segona convocatòria d’AEIs del 2021 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Descripció del Projecte

Millora d’ús i control d’aigua residual al procés de fabricació i impressió de tintes flexo gràfiques amb base d’aigua.

Període:
Inici: Final:

Finançament del Projecte:

Descripció del Projecte

Extractes liposolubles rics en licopè a partir dels residus del tomàquet com a potencial nutracèutic

Període:
Inici: Final:

Finançament del Projecte:

Descripció del Projecte

Impuls de noves estratègies de màrqueting digital B2B en empreses del sector de l’aigua en un entorn Covid-19

Període:
Inici: 01/01/2020 Final: 01/01/2021

Finançament del Projecte:

Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) 2020 – ACCIÓ

Descripció del Projecte

Traducció models hidràulics per incorporar-los a un entorn de programació per aplicar solucions de control y supervisió.

Període:
Inici: Final:

Finançament del Projecte:

Projectes d’R+D i innovació

Descripció del Projecte

Tecnologia EDARi adaptada a la indústria 4.0 per fer front als reptes existents i promoure l’economia circular en l’aigua

Període:
Inici: Final:

Finançament del Projecte:

Projectes d’R+D i innovació

Descripció del Projecte

Estudi viabilitat pel desenvolupament i utilització bessó digital pel manteniment d’infraestructures del cicle de l’aigua

Període:
Inici: Final:

Finançament del Projecte:

Projectes d’R+D i innovació