|

eurofins IPROMA

Eurofins | IPROMA és una empresa de serveis la missió principal dels quals és el diagnòstic i mesurament d’aspectes mediambientals i d’higiene industrial per encàrrec de l’Administració Pública i de les empreses privades. Les activitats que desenvolupa l’empresa inclouen la realització de treballs d’estudi, consultoria, anàlisi i presa de mostres d’aigües (potables, residuals, continentals, marines, etc.), sediments, sòls, residus, biota, elements de qualitat biològics, anàlisi de qualitat de l’aire i d’higiene industrial, etc. Eurofins | IPROMA, laboratori de referència en l’àmbit del control i anàlisi mediambiental, forma part del Grup EUROFINS SCIENTIFIC, líder mundial en assajos bioanalíticos, compta amb més de 45.000 treballadors en una xarxa de 800 laboratoris amb presència en 47 països.

Similar Posts