EL PROJECTE ATMOSPHAIR BUSCA ANTICIPAR-SE A LA GENERACIÓ DE GASOS ODORÍFERS I D’EFECTE HIVERNACLE EN EDARS A PARTIR D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

El projecte té per objectiu predir i mitigar les emissions, tant de gasos odorífers com de gasos amb efecte d’hivernacle, en xarxes de sanejament i plantes depuradores d’aigües residuals. El projecte té una durada de 10 mesos i la solució tecnològica s’implementarà a les instal·lacions de l’EDAR de Torredembarra (Tarragona)

La recerca, coordinada per la Catalan Water Partnership (CWP), cerca predir i mitigar les emissions tant de gasos odorífers com de gasos d’efecte hivernacle en xarxes de sanejament i plantes depuradores d’aigües residuals. El punt de partida del projecte és que les estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs) són una font antropogènica considerable d’emissions de gasos odorífers, com ara els compostos orgànics volàtils (COVs), el sulfur d’hidrogen (H2S) i l’amoníac (NH3), així com de gasos d’efecte hivernacle, com el diòxid de carboni (CO2), metà (CH4) i òxid nitrós (N2O).

Per tant, la predicció d’emissió i la optimització posterior dels processos implicats en la generació d’aquests gasos, mitjançant l’ús de les noves tecnologies de digitalització, pot suposar un salt de qualitat per solucionar aquest problema històric.

L’ N2O pot representar fins a un 80% de l’empremta de carboni d’una EDAR, per la qual cosa el projecte se centrarà principalment en la predicció i la minimització d’aquest gas amb eines d’intel·ligència artificial. Addicionalment, cal també predir i optimitzar els processos implicats en la gestió de gasos odorífers, el consum energètic dels quals pot arribar a suposar en plantes de grans dimensions, fins a un 15-20% del consum d’una EDAR”, expliquen els participants al projecte .

El projecte té una durada de 10 mesos i la solució tecnològica s’implementarà a les instal·lacions de l’EDAR de Torredembarra (Tarragona), dissenyada per a 92.100 habitants equivalents i que administra el Grup DAM juntament amb Sorigué.

El consorci integrat per Sorigué, Depuració d’Aigües del Mediterrani S.L (DAM), AERIS Tecnologies Ambientals S.L., BGEO OPEN GIS S.L. i SPIN S.A. desenvolupa aquesta investigació sota la coordinació de l’Associació Catalana per a la Innovació i la Internacionalització del Sector de l’Aigua, Catalan Water Partnership (CWP). La recerca (AEI-010500-2022B-8)nha estat cofinançada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) a la segona convocatòria  d’ajuts a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEIs) del 2022 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Similar Posts